Tieu Su Thoai My

may thu nguoj do ko tieu diet ko dcghet nhat loaj nguoj nhu vay.:D mac ke nguoj ta noj Kaa.bn chau co my dua avai tram rj do.hom* sac dc caj nghjep of chú daunha chú cafe chat day nhà.nhyn chog mat lun.hoo=)) 不好意思這一些要麻煩各位好心 ...繼續閱讀: 麻煩懂越南文的朋友!可以幫我翻譯一下嗎?...